تماس با ما

آدرس کارخانه:

اهواز جاده قدیم خرمشهر روبروی کوی گلدشت

مجتمع صنعتی بامداد فوم

روابط عمومی : ۰۹۱۶۳۰۰۱۳۰۰