پست‎های وبلاگ "1397" "خرداد"

نمای فلزی خورشیدی

تکنولوژی نمای فلزی حرارتی خورشیدی اولین گزینه برای معرفی تکنولوژی های برتر، صفحات فعال خورشیدی است. این صفحات یک سیستم پوششی هستند که از ترکیب صفحات چوبی جاذب با شیارهای افقی و عایق شیشه ای مستقر بر روی این چوب ها تشکیل شده است. این روکش یک نمای عملکردگرا هست که بسیار مناسب مکان های سردسیر می باشد. چرا که نور خورشید را از طریق صفحات آلومینیومی جذب کرده و تبدیل به حرارت می کند.